Zëvëndës Drejtorat e Përgjithshëm

 

Afrim QENDRO
Tel:  +355 4 22 23 600Email:  [email protected]
Elio HOXHA 
Tel:  +355 4 22 26 373Email:  [email protected]