Zëvëndës Drejtorat e Përgjithshëm

Elio HOXHA 
Tel:  +355 4 22 26 373
Email:  [email protected]