Drejtoria e Rajonit Qëndror (TIRANA)

Bib GJOMARKAJ

Tel:  069 40 35 441

Email: [email protected]