Drejtoria e Zhvillimit të Projekteve të Huaja, të Brendshme dhe Shpronsimeve

 

Elio HOXHA 

Tel:  +355 4 22 26 373

Email:  [email protected]

  1. Sektori i Zhvillimit Te Projekteve Te Huaja
  2. Sektori i Zhvillimit Te Projekteve Te Brendshme
  3. Sektori i Transkiptimit/Perpunimit Te Dhenave
  4. Sektori Topologjik