Drejtoria e Ndërtimit dhe Mirëmbajtjes

 

Erion KOKA

Tel:  

Email:  erion.koka@arrsh.gov.al

  1. Sektori i Menaxhimit Të Projekteve Të Huaja
  2. Sektori i Menaxhimit Të Projekteve Të Brendshme
  3. Sektori i Sigurimit Të Cilësisë dhe Dorëzimit
  4. Sektori i Partneritetit Publik Privat (PPP)
  5. Sektori i Mirëmbajtjes së Rrugës