Drejtoria e Planifikimit të Buxhetit dhe Financës

Alma LLESHI

Email: alma.lleshi@arrsh.gov.al

Tel:

  1. Sektori i Financës
  2. Sektori i Planifikimit të Buxhetit

Shkarkoje ne PDF   Buxheti 2018