Drejtoria e Planifikimit të Buxhetit

Edmond HALI

Tel:  +355 4 22 33 260

Email: [email protected]

Shkarkoje ne PDF   ARRSH Buxheti 2015

Shkarkoje ne PDF   ARRSH Buxheti 2016