Projekte ne zhvillim

Projekte ne zhvillim me fondet e Qeverise Shqipetare

  1. Ndertim nyja lidhese e rruges  Milot – Lezhe – Rreshen – Thumane
  2. Ndërtim Rruga Milot – Fushë Krujë (dublimi i superstradës) / Loti 3
  3. Ndertim Rruga Kukes – Morine (dy viaduktet ) (dublimi ) Loti 2
  4. Riveshje Sistemim Asfaltim Elbasan – Banje Loti 3
  5. Ndertim Rruga e Divjakes(vazhdimi)
  6. Ndertim i Aksit rrugor Skrapar – Permet Loti 1
  7. Ndertimi i rruges se Unazes se Jashtme Tirane, pjesa Verilindore (segmenti Kthesa e Saukut – Bregu i Lumit ) Loti 3
  8. Ndërtim i Rrugës së Unazës së Jashtme Tiranë (pj. V-L, seg. Kth.Saukut – Bregu i Lumit) Loti 2
  9. Sistemim asfaltim e masa inxhinierike në km 21+050, në rrugën Qafë Thanë-Lin-Pogradec
  10. Plotësim, rakordim, masa mbrojtëse dhe siguri rrugore ne vijaduktet a aksit Kukës-Morinë
  11. Përfundimi i punimeve të mbetura dhe plotësimi me rrugët dytësore Nyja Milotit (Nyja+rreth 12 km rrugë dytësore)
  12. Rehabilitimi i segmentit rrugor mbikalimi Pallati me Shigjeta rrethrrotullimi Shqiponja, 2 dhe 3. (2.3 km rrugë e re)
  13. Rikualifikimi i akseve rrugore Unaza Lindore, Loti 2 dhe 3. (5.43 km rrugë e re)
  14. Ndërtim Bypass Tepelenë loti 1 (2.3 km rruge e re)
  15. Ndërtim rruga Kardhiq-Delvinë loti 4.5 dhe 6. (14.8 km rrugë e re)
  16. Stabilizimi i rrëshqitjes në aksin Tiranë-Elbasan (dalje tuneli Krrabës km 15.2-Elbasan km 27)
  17. Ndërtim rruga Kukës-Morine (dy vijaduktet loti 2)
  18. Ndërtim i rrugës së Unazës së jashtme Tiranë, pjesa verilindore (seg Kthesa Saukut-Bregu Lumit) loti 2 dhe 3
  19. Ndërtim rruga Milot-Fushë Krujë loti 3 (sinjalistik rrugore)
  20. Ndërtim rruga Bypass Perëndimor Shkodër loti 1 dhe 2
  21. Ndërtim i aksit rrugor Skrapar-Përmet loti 1
  22. Riveshje dhe Sistemim Asfaltim rruga Elbasan-Banje loti 3
  23. Sistemim Asfaltim dhe masa inxhinierike ne km 21+050, në rrugën Qafë Thanë-Lin-Pogradec
  24. Pjesa e mbetur e punimeve në seg Lin-Pogradec km 4-21