Drejtoritë Rajonale

  1. Drejtoria e Rajonit Qëndror (TIRANA)
  2. Drejtoria e Rajonit Verior (SHKODËR)
  3. Drejtoria e Rajonit Jugor (GJIROKASTËR)