Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme

Gazmend GAXHA 

Email: gazmend.gaxha@arrsh.gov.al

  1. Sektori i Arkiv/Protokollit
  2. Sektori i Shërbimeve
  3. Sektori i Burimeve Njerëzore