Drejtoria Juridike

Dritan FEJZO

Tel:  +355 4 22 33 727

Email: [email protected]

 

  1. Sektori Juridik
  2. Sektori i Prokurimeve
  • Regjistri i Parashikimeve te Prokurimeve Publike