Drejtori Përgjithshëm

 

Afrim QENDRO (I Komanduar)
Tel:  +355 4 22 23 600
Email:  [email protected]