Drejtoria e Projekteve të Brendshme dhe të Huaja Teknike

Afrim QENDRO

Tel:  +355 4 22 73 308

Email:  [email protected]

 

  1. Sektori i Projekteve Te Brendshme Dhe Te Huaja Teknike
  2. Sektori i Preventivit