VKM Shpronesime

Shkarkoje ne PDF   Lista e shpronesimeve Qukes Qafe Plloce dorezuar M.T.I Mars 2014

Shkarkoje ne PDF   Lista e shpronesimeve per MTI Thumane Fushe – Kruje

Shkarkoje ne PDF   Lista e shpronesimeve loti 3 Tirane. Per MTI shkurt 2016

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_876_14.12.2011

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_63_31.01.2013_SHKOZET_PLEPA_TOKAT

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_695_22.10.2014 _SHKOZET_PLEPA_TOKAT

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_122_05.03.2014

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_144_18.02.2015 Lushnje – Berat

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_511_10.06.2015 Nyja Lidhese – Milot

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_17_12.01.2011 Levan – Vlore Seksioni 2

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_17_12.01.2011(kultura bujqesore per pagese)

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_132_22.02.2012 Levan – Vlore Seksioni 1

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_207_21.02.2008 Levan – Vlore Seksioni 2

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_269_05.03.2008 Levan – Vlore Seksioni 1

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_354_04.05.2011 Levan – Vlore Seksioni 2

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_482_23.06.2010 Levan – Vlore Seksioni 2

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_483_23.06.2010 Levan – Vlore Seksioni 2

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_822_29.07.2009 Levan – Vlore Seksioni 2

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_823_29.07.2009 Levan – Vlore Seksioni 1

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_1056_22.12.2010 Levan – Vlore Seksioni 1

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_1057_22.12.2010 Levan – Vlore Seksioni 1

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_1284_23.12.2009 Levan – Vlore

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_12_06.01.2011 QAFËTHANË – LIN – POGRADEC, LOTI I

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_222_11.03.2015 QAFËTHANË – LIN – POGRADEC (LOTI 2)”

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_233_06.03.2009 UNAZA KORÇË, LOTI II”

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_558_18.06.2015 UNAZA VERIORE, KORÇË”

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_588_10.09.2014 QAFËTHANË – LIN – POGRADEC, LOTI I

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_672_15.10.2014 UNAZA VERIORE KORÇË (DRITAT E VERDHA – KRYQËZIMI, RRUGA KORÇË – KAPSHTICË) SHTESAT

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_693_29.07.2015 QAFË THANË – LIN – POGRADEC, LOTI II (SHTESAT)

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_735_01.07.2009 UNAZA VERIORE, KORÇË

Shkarkoje ne PDF   Vendim i KM_779_24.09.2010 UNAZA VERIORE, KORÇË (DRITAT E VERDHA, KRYQËZIMI KORÇË – KAPSHTICË)

Shkarkoje ne PDF   vkm 259 date 29.03.2017 Segmenti Rrugor Tiranë-Elbasan (rrëshqitja në fshatin Ibë)

Shkarkoje ne PDF   VKM nr. 464, date 26.7.2018 Rrugët zëvendësuese M03 për ndërtimin e Hidrocentralit të Moglicës

Shkarkoje ne PDF   VKM nr. 577, date 3.10.2018 Ndërtimi segmentit rrugor Kukës-Krumë

Shkarkoje ne PDF   VKM nr. 769, date 20.12.2017 Ndërtim i segmentit rrugor Unaza Lindore Tiranë, Loti 3 (shtesa)

Shkarkoje ne PDF   VKM nr. 804, date 29.12.2017 NDËRTIMI I SEGMENTIT RRUGOR “UNAZA E MADHE E TIRANËS (KOMUNA E PARISIT – RRUGA E KAVAJES