Drejtoria e Rajonit Jugor (GJIROKASTËR)

Dhimiter NASI

Tel:  069 26 61 696

Email: [email protected]