Rikonstruksion dhe zgjerimi i rruges se Elbasanit , Segmenti Fakulteti – Filologjik Unaza e madhe Tirane

Kontraktori : “ A. N. K ”shpk
Mbikqyresi i punimeve : “ A&E Engineering ”shpk
Projektues: “Klodioda “shpk
Vlera totale e objektit (me tvsh ) : 1.388.991.017 leke (me tvsh )
Kontrata Baze (me tvsh ) : 1.199.289.199 leke (me tvsh )
Kontrata shtese (me tvsh) : 189.701.818 leke (me tvsh )

Objekti “Rikonstruksion dhe zgjerimi i Rruges se Elbasanit, segmenti Fakulteti Filologjik – Unaza e Madhe, Tirane”
perbehet nga dy segmente ;
Segmenti i pare . Kryqezimi Unazes se Madhe te Tiranes me rrugen e vjeter nacionale Tirane – Sauk – Elbasan.
Segmenti i dyte . Kryqezimi para fakultetit te Ekonomikut deri tek rrethrrotullimi Sauk,
( degezimi per ne Senatarium ).
Gjatesi e pergjithshme L = 2297.93 m, Rruge e kategorise A’2 e modifikuar .