Zëvëndës Drejtori i Përgjithshëm

Ergys VERDHO
Tel:  +355 4 22 26 373
Email:  ergys.verdho@arrsh.gov.al