Zëvëndës Drejtorat e Përgjithshëm

Elio HOXHA 
Tel:  +355 4 22 26 373
Email:  elio.hoxha@arrsh.gov.al