Vazhdojnë punimet në segmentin rrugor Burrel-Klos

Burrel-Klos
Në kuadër të punimeve të rehabilitimit në segmentin rrugor Burrel-Klos me gjatësi 18.6, po vijojnë punimet me shtresat asfaltike, të cilat janë proces në një gjatësi 13 km duke filluar nga Klosi. 
Në pjesën e mbetur po vijohet me përgatitjen e trupit të rrugës për asfalt. 
Punimet po vazhdojnë me forca të shtuara pune dhe janë përshpejtuar ritmet me qëllim përfundimin e punimeve sipas kritereve teknike të miratuara.