Ndertim nyja lidhese e rruges Milot – Lezhe – Rreshen – Thumane

Kontraktori : “Euroteorema Peqin” shpk
Mbikqyresi i punimeve : “Imes-D” shpk
Projektues : “ F & S ” shpk
Vlera e kontrates (me tvsh ) : 678 .038. 357 leke (me tvsh )

Zgjidhja e nyjes eshte bere me skemen klasike te trumpetes . Drejtimi Milot – Thumane ,
ngrihet me mbikalim mbi rrugen me drejtim Thumane – Lezhe .
Per aksin Milot – Lezhe eshte ruajtur i njejti profil terthore tip si rruga e sapo perfunduar Milot -Thumane . Profili i rampave ka gjeresi 3.75 m me dy vijezime , dy bankina 1.5 m te asfaltuara , dhe 1 m te paasfaltuar per vendosjen e tabelave rrugore e barrierave metalike.
Rruge e kategorise A’2 ( e modifikuar ) .