Qukes – Qafe Plloce Loti 1, Loti 2

Emri i projektit : “Qukes – Qafe Plloce loti 1″
Sipermarresi I Punimeve: “JV Sintram & Albavia”
Mbikqyresi i punimeve: “CEC” shpk
Projektues : “A.I.C Progetti”
Fillimi I Punimeve: 01.07.2015
Vlera e Punimeve: 38,199,662.84 USD

Emri i projektit : “Qukes – Qafe Plloce loti 2″
Sipermarresi I Punimeve: “Combain Group”
Mbikqyresi i punimeve: “CEC” shpk
Projektues : “A.I.C Progetti”
Fillimi I Punimeve: 01.07.2015
Vlera e Punimeve: 63,098,543.45 USD

dsc_7527
dsc_7534