Ministrja Belinda Balluku dhe drejtoresha e ARRSH-së inspektuan punimet e rrugës Kardhiq-Delvinë

Ministrja Belinda Balluku së bashku me drejtoreshën e ARRSH-së inspektuan punimet e rrugës Kardhiq-Delvinë! 
Tashmë kontraktorët kanë realizuar rreth të punimeve fizike në kantjer!

Çdo ditë ARRSh ndjek ecurinë e punimeve, me qëllim realizimin e veprës brenda afateve të miratuara!