Inspektim në lotin 3 të aksit Elbasan-Banjë

ELBASAN-BANJË LOTI 3
Inspektim në lotin 3 të aksit Elbasan-Banjë, nga përfundimi i së cilit do të përfitojnë 7 fshatra nga Gostina deri në Mollas duke ndërlidhur më mirë komunitetet dhe qytetarët e Shqipërisë me njeri-tjetrin.
Ne aksin me 8.5 km deri më tani kanë përfunduar 82% e punimeve duke dëshmuar se punimet vijojnë konform grafikut dhe rruga pritet të dorëzohet brenda afatit të përcaktuar.