Inspektim në Kardhiq-Delvinë Lot 6

Inspektim në Lotin 6 Kardhiq-Delvine për ecurinë e punimeve, një investim infrastrukturor tepër i rëndësishëm për zhvillimin turistik jo vetëm të zonës por të gjithë jugut te Shqiperisë.
Nga inspektimi vumë re deri tani se janë kryer rreth 38% e punimeve.

Aktualisht po punohet në disa segmentet të këtij aksi kryesisht në gërmime, transport, si dhe në mbushje të trupit të rrugës. 

Kontraktorët të mbikqyrur nga ARRSH do të vijojnë kryerjen e punimeve me cilës për të përmbyllur këtë investim madhor.