Drejtoria e Ndërtimit dhe Mirëmbajtjes

 

Erion KOKA

Tel:  

Email:  erion.koka@arrsh.gov.al

  1. Sektori i Menaxhimit Te Projekteve Te Huaja
  2. Sektori i Menaxhimit Te Projekteve Te Brendshme
  3. Sektori i Sigurimit Te Cilesise dhe Dorezimit
  4. Sektori i Partneritetit Publik Privat (PPP)
  5. Sektori i Mirembajtjes se Rruges