Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme

 

Email: 

Tel: 04 22 34 722

  1. Sektori i Arkiv/Protokollit
  2. Sektori i Shërbimeve
  3. Sektori i Burimeve Njerëzore