Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme

Vilma VERO 

Email: vilma.vero@arrsh.gov.al

  1. Sektori i Arkiv/Protokollit
  2. Sektori i Shërbimeve
  3. Sektori i Burimeve Njerëzore