Drejtoria e Shërbimeve të Brendshme

Agron TYLI

Tel:  +355 4 2234722

Email:  agron.tyli@arrsh.gov.al

 

  1. Sektori i Burimeve Njerezore
  2. Sektori i Arkiv/Protokollit
  3. Sektori i Sherbimeve
  4. Sektori i Teknologjise Se Informacionit

Shkarkoje ne PDFRregullore ARRSH