Drejtoria e Rajonit Jugor (GJIROKASTËR)

Andi SHKURTA

andi.shkurta@arrsh.gov.al