Drejtoria e Projekteve të Brendshme dhe të Huaja Teknike

 

 

 

  1. Sektori i Projekteve Te Brendshme Dhe Te Huaja Teknike
  2. Sektori i Preventivit