Drejtoria e Planifikimit të Buxhetit dhe Financës

 

Email

Tel: 04 22 21 270

  1. Sektori i Financës
  2. Sektori i Planifikimit të Buxhetit

Shkarkoje ne PDF   Buxheti 2018