Bypass Durrës

By-Pass Durrës , rrugë me gjatësi 5 km me gjerësi 2 x 3.75 me ndarje newjersy me hapësirë të gjelbër 1.8 m, me ndriçim , trotuare 1.5 m, mbikalime këmbësorësh konstruksion metalike , mbikalimi hekurudhor 600 m. Nyja e plepave me gjatësi rreth 500 m me 2 rrethrrrotullime, pjesë Durrës by-pass, dhe rrugë paralele 700m.
Fillimi i punimeve 2009.
Perfundimi 2014
Vlera 12 ml euro.
Kontraktori “GREENLINE “LTD.