Sistemim Asfaltim Rruga Buzuq – Çorovodë

Kontrata :  “Sistemim Asfaltim Rruga Buzuq – Çorovodë”
Mbikqyrësi i punimeve :  “Supervizion Profesional” shpk
Sipërmarrësi i punimeve  :  “Arbëria  sh.a.   &     Vëllezerit  HYSA   sh.p.k.”
Projektuesi : “ S. D. C. ” shpk
Vlera e kontratës :  173.937.192 Lekë  (me  TVSh)
Të dhëna mbi objektin :   Ky objekt ka gjatësi prej 6675 ml,  gjerësia 8m, 2 korsi nga 3 m,  kuneta 1x1m dhe  bankina 1×0.75m.