Drejtoria e Sigurimit të Cilësisë

Lek TUSHAJ

Tel:  +355 4 22 34 702

Email: [email protected]

 

  1. Sektori Mjedisor Dhe Gjeoteknik
  2. Sektori i Kualifikimit
  3. Sektori i Standarteve Dhe i Normativave
  4. Laboratori

Shkarkoje ne PDF   Raport-teknik Thumane-Kashar

Shkarkoje ne PDF   Raport-teknik Tirane-Durres