Drejt përfundimit puna për eleminimin e 10 Pikave të Zeza (Black Spots) në rrjetin rrugor kombëtar

Drejt përfundimit puna për eleminimin e 10 Pikave të Zeza (Black Spots) në rrjetin rrugor kombëtar
Ndërhyrjet konsistuan kryesisht në:
– përmirësime në gjeometri,
– instalime ndriçimi,
– ndërtim trotuare në zona urbane,
– përmirësim në sinjalistikë horizontale e vertikale.
Vijon puna, gjithashtu, për projektin e përmirësimit të 10 pikave të tjera nga rrjeti rrugor kombëtar.
Mbrojtja e jetës së të gjithë përdoruesve të rrugës, është motoja që na udhëheq në punën tonë.