Bypass Vlorë

 Në kantierin e bypass-it Vlorë ku prej muajsh punohet me tre turne, për të përmbyllur një prej veprave më spektakolare të infrastrukturës sonë kombëtare, e cila jo vetëm e afron bregdetin jonian për turistët dhe nxit zhvillimin e një tjetër zone plot potenciale, por do të ofrojë edhe një udhëtim panoramik të llojit më të bukur.Një segment kyç në strategjinë e zhvillimit të turizmit, i cili do të jetë gati para nisjes së sezonit të ardhshëm turistik.