Regjistri Kerkesave

Nr. Rendor Data e rregjistrimit të kërkesës Objekti Data e kthimit të përgjigjes Statusi i kërkesës Tarifa 
1 28.04.2015 Kthim pergjigje shkreses per transparencen e zbatimit te programit te punes ARRSH 28.04.2015 DSHB-ARRSH 0
2 06.05.2015 Mbi zbatimin e programit te punes per transparencen 06.05.2015 Koordinatorit – DSHB 0
3 06.05.2015 Regjistri i prokurimit – Drejtoria Juridike 06.05.2015 Koordinatorit – DSHB 0
4 12.05.2015 Regjistri i prokurimit – Drejtoria Juridike 15.05.2015 Koordinatorit – DSHB 0
5 25.05.2015 Agon Channel – Kerkese 27.05.2015 ARRSH 0
6 08.10.2015 Top Channel – Kerkese per informacion 12.10.2015 ARRSH 0
7 03.11.2015 Komisioneri per te drejten e informimit – Urdher inspektimi administrativ 03.11.2015 DSHB – ARRSH 0
8 05.11.2015 Kthim pergjigje – Pashk Perloshi 05.11.2015 DSHB – ARRSH 0
9 10.02.2016 Kerkese per informacion – Avokate Dorina Ndreka 10.02.2016 DSHB – ARRSH 0
10 11.11.2016 Kerkese per informacion dhe venie ne dispozicion dokumentacioni – Res Publica 25.11.2016 ARRSH 0
11 15.11.2016 Sqarim per dokumentacion – Res Publica 15.11.2016 ARRSH 0
12 09.02.2017 Rikerkese per Informacion – Lavdije Caushi 13.02.2017 ARRSH 0