NdertimI I Rruges sekondare Vidhas-Kombinati Metalurgjik

Emri I Projektit : “NdertimI I Rruges sekondare Vidhas-Kombinati Metalurgjik”
Kontraktori: “ EURONDERTIM MK „ shpk
Mbikqyresi i punimeve: “ JOB PROJEKT „ shpk
Projektues: “ SDC „
Vlera e kontrates (me tvsh): 23 998 769 lek

Ky segment ka gjatesi 1,5km , lidh rrugen nacionale Peqin –Elbasan me rrugen Tirane – Elbasan ( Nga Qafa e Krrabes).
Rruga eshte e kategorise C3.
Trupi i rruges ka keto parametra:
Gjeresia e rruges eshte 5.0m, bankina 2×0.5m