Ndertim Rruga Kukes – Morine (dy viaduktet ) (dublimi ) Loti 2

Emri i projektit : “Ndertim Rruga Kukes – Morine (dy viaduktet ) (dublimi ) Loti 2 ”
Sipermarresi I Punimeve: ” Vega ” shpk
Mbikqyresi i punimeve: “IKN” shpk

Projektues : “ITP” shpk

Vlera e punimeve: 1006621577 lek (me tvsh)
Fillimi I Punimeve: 07.07.2009

Te Pergjithshme

Projekti parashikon dublimin e viadukteve me gjatesi 637m ne aksin rrugor Kukes-Morine.

Pershkrimi I Projektit

Ky projekt perbehet nga dy viadukte perkatesisht:

Viadukti ne km 13+450 i cili perbehet nga 6 hapesira me gjatesi totale 245m dhe lartesi maksimale 34.8m

Viadukti ne km 14+375 i cili perbehet nga 10 hapesira me gjatesi totale 392m dhe lartesi maksimale 46.3m

 

new-picture-5

 

 

 

 

 

 

new-picture-4