Projekt prezantimi për konsultimin me publikun në Pogradec

Në kuadrin e prezantimit të projektit “Mirëmbajtje dhe Siguri Rrugore Bazuar në Rezultate”, projekt i Qeverisë Shqiptare në bashkëpunim me Bankën Botërorei  cili konsiston në mirëmbajtjen  periodike dhe rutinë të 1,332.07km rruge për një periudhë 5 – vjeçare,

Ju informojme se Autoriteti Rrugor Shqiptar organizon Konsultimin me Publikun,  dhe fton për të marrë pjesë çdo organizatë, institucion dhe publikun e gjerë që është i interesuar.

 

Takimi do të mbahet Ditën e Martë, datë 14.05.2019, ora 1000, në sallën e Këshillit Bashkiak të Bashkisë Pogradec

Jeni të lutur të merrni pjesë,​

Shkarkoje ne PDFProject Presentation_2 vs Manu OK