Në Kukës-Morinë vazhdon puna për dublimin e urave dhe lidhjen e tyre me shtratin e rrugës

Kukës-Morinë
Vazhdon puna në Kukës-Morinë për dublimin e urave dhe lidhjen e tyre me shtratin e rrugës. 
Ky investim do të rrisë ndjeshëm sigurinë rrugore duke e kthyer segmentin brenda standardeve.