Në aksin Qafë Mali-Fierzë është bërë riparimi i shtresave të dëmtuara asfaltike 

Në aksin Qafë Mali-Fierzë  në kuadër të punimeve të mirëmbajtjes rutinë  është bërë riparimi i shtresave të dëmtuara asfaltike  duke lehtësuar lëvizjen e mjeteve dhe duke rritur sigurinë rrugore.