Në aksin Melgushë-Mjedë kanë filluar punimet

Investimet ne aksin Melgushe-Mjede

Në aksin Melgushë-Mjedë po punohet për vendosjen e sinjalistikës dhe masave të sigurisë rrugore në gjithë gjatësinë e rrugës, vizimi i ri termoplastik, instalimi i barrierave mbrojtëse, rifreskimi i sinjalistikës horizontale e vertikale ashtu sikurse riparimi i kanaleve të drenazhit #RrugetKombetare per #ShqiperineQeDuam

Posted by Damian Gjiknuri on E premte, 14 Shtator 2018

   

  

Në aksin Melgushë-Mjedë kanë filluar punimet 

Në këtë aks po punohet për vendosjen e sinjalistikës dhe masave të sigurisë rrugore në gjithë gjatësinë e rrugës, vizimi i ri termoplastik, instalimi i barrierave mbrojtëse, instalimi delineatorëve, rifreskimi i sinjalistikës horizontale e vertikale ashtu sikurse riparimi i kanaleve të drenazhit. Prishja e shtresave ekzistuese asfaltike dhe realizimi i shtresave të reja në pjesët e dëmtuara.