Ndërtim i Unazës së Jashtme Tiranë, pjesa verilindore (segmenti Kthesa e Saukut – Bregu i Lumit ) Loti 1 + shtesë punimesh

Investitor:                               Autoritetit Rrugor Shqiptar

Sipërmarrës:                          “Gener 2” shpk

Mbikqyrës:                            “Elba” shpk

Projektues:                             “Klodioda“ shpk viti (2010)

Vlera e punimeve:                 2.804.020.481 leke (me tvsh)

Fillimi i punimeve:                Qershor 2013

Mbarimi i punimeve:            Qershor 2018

 

Përshkrim i përgjithshëm

Projekti parashikon ndertimin e nje segmenti me gjatesi 4.14 km si pjese te Unazes se Jashtme te Tiranes i cili fillon prane rrethrrotullimit  “TEG” dhe perfundon prane Repartit te Helikoptereve Farke.

Projekti i ketij segmenti me gjatesi 4.14 km si pjese te Unazes se Jashtme te Tiranes i cili fillon prane rrethrrotullimit  “TEG” dhe perfundon prane Repartit te Helikoptereve Farke. Punimet kryesore te realizuara ne kete object jane ndertimi i tunelit me gjatesi 120 ml,  ndertimi i mbikalimit automolistik me gjatesi 100ml (4x25m), nenkalime per kembesoret dhe mjetet bujqesore (3×3)m,  box 2x5x4m ne rrugen kryesore, punime per ndricimin e te gjithe aksit rrugordhe te nyjeve si dhe punime te sinjalistikes dhe te sigurise rrugore