Lajmërim për shpronësim rrethrrotullimi në hyrje të qytetit Korçë

ARRSH kërkon të rritë sigurinë në rrugë për kalimtarët dhë përdoruesit e rrugës në kryqëzimin që ndodhet në hyrje të Korcës (duke ardhur nga Pogradeci), në afërsi të fshatit Ciflik, nëpërmjet konvertimit të këtij kryqëzimi në një rrethrrotullim.
Si rrjedhojë, është e nevojshme të shpronësohen disa sipërfaqe të vogla toke, nëpërmjet implementimit të një plani shpronësimesh, i cili është duke u përgatitur.
Në kuadër të këtij plani shpronësimesh, gjatë periudhës Maj-Qershor 2019, do të kryhen konsultime me pronarët që preken nga ndërtimi i këtij rrethrrotullimi, sipas listës së mëposhtme:

Nr   Emri                                 Mbiemri

1     Luan                                 Ramollari+bp
2     Fiqirete                            Ramollari+bp
3     Reshat                             Olli
4     Dielli                                Olli
5     Nesim                              Olli
6     Dhurata                           Hoxha+bp
7     Skender                           Kalemi
8     Jalldes                             Unaza
9     Yllson                              Zhilla
10   Zhaneta                           Zhilla
11   Fillareti                            Duçi
12   Bashkëpronarët             Kamenica
13   Vangjel                            Joti + Bp.
14   Petraq                              Riza
15   Vasil                                 Stoja + Bp.