Ka përfunduar rehabilitimi dhe sinjalistika horizontale në hyrje dhe në dalje të qytetit të Bulqizës

Ka përfunduar rehabilitimi dhe sinjalistika horizontale në hyrje dhe në dalje të qytetit të Bulqizës
Tashmë është lehtësuar qarkullimi i mjeteve  duke rritur ndjeshëm edhe sigurinë rrugore përgjatë këtij segmenti.