Ka filluar puna për devijimin e trafikut nga Casa Italia deri në Kashar

Punimet parashikohen të zgjasin 2 javë por kjo edhe në varësi të motit.
Vlera e punimeve është 342 000 euro pa tvsh. 
Në vijm do t’ju lajmërojmë për ecurinë e punimeve.