Inspektim punimesh në Bypassin e Fierit

Në bypass-in e Fierit ku ka rinisur puna për përfundimin e kësaj vepre të rëndësishme infrastrukturore. Për ne siguria e punonjësve është prioriteti kryesor dhe për këtë qëllim janë marrë të gjitha masat e nevojshme për pajisjen e të gjithë punonjësve me maska dhe doreza mbrojtëse, por njëkohësisht duke siguruar edhe dinstancimin e nevojshëm. Me gjithë vështirësitë e hasura mbetemi të angazhuar për përfundimin e kësaj vepre kaq të shumëpritur nga të gjithë  qytetarët.