Drejtoritë Rajonale

  1. Drejtoria e Rajonit Qendror (TIRANA)
  2. Drejtoria e Rajonit Verior (SHKODER)
  3. Drejtoria e Rajonit Jugor (GJIROKASTER)