Drejtori Përgjithshëm

 

 

Ergys VERDHO

Tel:  +355 4 22 26 373

email:ergys.verdho@arrsh.gov.al