Drejtori Përgjithshëm

 

Afrim QENDRO
Tel:  +355 4 22 23 600
Email:  afrim.qendro@arrsh.gov.al