Drejtori Përgjithshëm

 

Sonila Qato

 

Znj. Sonila Qato lindi në Tiranë, më 19 Shtator 1977. Ajo është e martuar dhe nënë e dy djemve.

Në periudhën 2017-2019 Znj. Qato ka shërbyer si Ministër Shtetit për Mbrojtjen e Sipërmarrjes, duke përfaqësuar interesat e sipërmarrjes shqiptare në Qeveri. Më parë në periudhën katërvjeçare 2013-2017 Znj. Qato ka shërbyer si Drejtore e Përgjithshme e Agjencisë së Trajtimit të Pronave (ATP). Ky katërvjeçar i vlerësuar si i suksesshëm shënoi një pikë të vyer kthese në rregullarizimin ligjor të çështjeve dhe titujve të pronësisë në Shqipëri.

Znj. Qato u diplomua si Juriste në vitin 2001 në Fakultetin e Drejtësisë, Universiteti i Tiranës dhe që prej vitit 2005 mban titullin “Avokat”. Në vitin 2007 ndoqi studimet kualifikuese në fushën e Prokurimeve Publike, organizuar nga Banka Botërore, të cilat i përmbylli me titullin “Eksperte”. Në vitin 2008 mbrojti masterin shkencor për Studime Europiane pranë Universitetit të Tiranës, përkatësisht me temën e kërkimit “Administrata publike shqiptare drejt rrugës së intergrimit europian”. Një sërë kualifikimesh i shtohen formimit profesional dhe shkencor të saj, mes të cilave vlen të permenden kursi “Lufta kundër korrupsionit në Prokurimet Publike” organizuar nga Word Learning/USAID (Budapest, Hungari); Trajnime mbi Prokurimin Publik, organizuar nga ITAP në bashkëpunim me APP, në kuadër të programit TAIEX etj.

Karriera e saj profesionale, prej vitit 1999 e deri më sot, është formësuar mes përvojave të rëndësishme juridike në hartimin e kuadrove ligjore si edhe marrëdhenieve me sipërmarrje në fusha të ndryshme, sikundër në fushën e Planifikimit Urban, Zhvillimit të Territorit etj. Znj. Qato ka drejtuar Drejtorinë e Përgjithshme të Zhvillimit Urban dhe Kontrollit të Territorit, Bashkia Tiranë (2008-2011). Keësaj detyre i parapriu funksioni i mbajtur si Përgjegjëse e sektorit të Prokurimeve të Infrastrukturës, Drejtoria e Prokurimit Publik, Bashkia Tiranë (2002-2007). Për thuajse një dekadë në këto dy funksione të rëndësishme për zhvillimin ekonomik dhe urban të kryeqytetit, Znj. Qato bashkërendoi më së miri interesat e sipërmarrjeve kryeqytetase me kuadrin ligjor, duke pasur në fokus ligjshmërinë dhe lehtësimin e procedurave në funksion të zhvillimit ekonomik të Tiranës.

Në etapat e pervojës profesionale të Znj. Qato vlejne të cilësohen edhe pozicioni i saj si sekretare e Këshillit të Rregullim Territorit të Qytetit të Tiranës (KRRT; 2008-2011); Kryetare e Komisionit të Liçensimit të Transportit Qytetas, Ndërqytetas e Rrethqytetas, Bashkia Tiranë; Kryetare e Komisionit të Apelimit Administrativ të Gjobave, Këshilli Bashkiak i Tiranës (2008-2011); Kryetare e Këshillit Teknik Urbanistik, Këshilli Bashkiak i Tiranës; Anëtare e Task-Forcës për verifikimin e ligjshmërisë dhe mënyrës së tjetërsimit të pasurive të paluajtshme shtetërore, pranë Kyeministrit.

Znj. Qato ka qenë po ashtu titullare e lëndës “Urbanistikë Ligjore” pranë Universitetit Polis, Fakulteti i Arkitekturës si edhe Fakulteti i Planifikimit Urban. Për periudhën 2012-2013 ka shërbyer si Drejtore e kabinetit të Kryetarit të PSSH. Është po ashtu organizatore e disa tryezave të diskutimit me grupet e interesit të përfshira në çështjen e pronave si dhe raportuese përpara Komisionit për Çështjet Ligjore, Administratën Publike dhe të Drejtat e Njeriut dhe Komisionit për Ekonominë dhe Financat në Kuvendin e Shqipërisë.

Znj. Qato është zotëruese e gjuhës italiane dhe angleze.