Drejtoresha e Autoritetit Rrugor Shqiptar Sonila Qato nis inspektimet për sigurinë dhe kontrollin e urave të vjetra

NISIM INSPEKTIMET PËR SIGURINË E URAVE

Ura e vjetër automobilistike në aksin e kryqëzimit Cerme-Rrogozhine mbi lumin Shkumbin paraqet probleme konstruktive në themelet e saj, të cilat janë ekspozuar si rezultat i gërryerjeve për shkak të ngushtimit të shtratit të lumit. 
Si rezultat i këtyre problemeve ARRSH vendosi që ura do të mbyllet përkohësisht deri në marrjen e masave për rehabilitimin e themeleve, me qëllim parandalimin e situatave që mund të krijohen nga lëvizshmeria në këtë aks.
ARRSH njofton të gjithe qytetarët që është miratuar plani i lëvizjss së mjeteve në rrugë alternative. ARRSH në bashkëpunim me drejtorinë e hekurudhës do hartojnë projektin për ndërhyrjen në themelet e urës si dhe zgjerimin e shtratit duke pastruar mbetjet e ngurta urbane të hedhura ndër vite.