Drejtoresha e ARRSH-së inspektoi nga afër ecurinë e punimeve të 7 urave (Viadukteve) në Kukes-Morinë

SHUMË SHPEJT… 
HAPET E PLOTË RRUGA KUKËS-MORINË!

Drejtoresha e ARRSH-së inspektoi nga afër ecurinë e punimeve të 7 urave (Viadukteve) të ndërtuara tashmë në rrugën kombëtare Kukes-Morinë pak ditë përpara hapjes për trafik.
ARRSH dhe Kontraktori po punojnë të organizuar në këtë vepër madhore dhe me intensitet të plotë këto ditë me qëllim që rruga të jetë e hapur për përdorimin e mjeteve shumë shpejt!