Bypass-i i Shkodrës

 
 
– Eliminon trafikun e rënde në rrugët urbane të qytetit të Shkodrës☑️
– Parashikon të gjitha elementet urbane: trotuar për këmbësorët, koristë e biçikletave , gjelbërim dhe ndriçim
– Bën lidhjen e rrugës kombëtare Tiranë-Hani i Hotit duke shkurtuar kohën  e udhëtimi